Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması
Yıldızhan Gıda Anonim Şirketi’nin (“Sugarworld” veya “Kaftan” veya “Hacı Nadir”) www.sugarworld.com.tr isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“Sugarworld Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.sugarworld.com.tr Kullanıcı Sözleşmesi (“Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.  Sugarworld Üyesi olmanız için Sugarworld.com.tr üyesi olmanıza gerek yoktur.  Sugarworld Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.
2. Hizmetlerin Tanımı
Sugarworld.com.tr Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan Sugarworld Üyeleri Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Sugarworld Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından Sugarworld sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve Sugarworld Üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve Sugarworld sistemine dahil ürünlerin zaman zaman Sugarworld Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.
3. Sugarworld Üyelik Sistemi
Sugarworld Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.
Kullanıcı adı Sugarworld Üye’ye özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Sugarworld Üye’ye verilmez.
Şifre sadece Sugarworld Üye tarafından bilinir. Sugarworld Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen Sugarworld Üye’nin sorumluluğundadır. Sugarworld.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
          Yıldızhan Gıda A.Ş. , Sugarworld Üye’yi sadece Sugarworld sistemine dahil olan ve Sugarworld Üyeler tarafından yararlanılan ve kendisine özel promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Yıldızhan Gıda A.Ş. , Sugarworld Üye bilgisini Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.
          Kullanıcının Sugarworld Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Sugarworld.com Sugarworld’e “login” olmak şeklinde tanımlanmıştır.
4. Sugarworld Üye’nin Yükümlülükleri
Sugarworld Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:
          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Sugarworld Üyeliği’nin sona erebileceğini,
          Sugarworld tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Lokum’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
         Sugarworld servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Sugarworld ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Sugarworld’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
         Sugarworld tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Sugarworld’un sorumlu olmayacağını,
          Sugarworld servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Sugarworld’un sorumlu olmayacağını,
          Sugarworld Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sugarworld’un sorumlu olmayacağını,
          Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
          Sugarworld Üyeleri’ne ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken söz konusu yorumların Sugarworld sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Sugarworld Üyelerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikte olmayacağını,
          Sugarworld Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
          Diğer Sugarworld sistemi kullanıcılarını ve Sugarworld sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,
          Diğer Sugarworld Üyelerinin Sugarworld servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
          Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
          Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
          Diğer Sugarworld Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
          Sugarworld servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Sugarworld Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Sugarworld Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Sugarworld servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sugarworld’dan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,
          Yıldızhan Gıda A.Ş. ’den izin almadan Sugarworld servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
          Yıldızhan Gıda A.Ş, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
          Kurallara aykırı davrandığı takdirde Sugarworld’un gerekli müdahalelerde bulunma ve Sugarworld Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
          Sugarworld’un, Sugarworld sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
          Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
          Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
          Sugarworld Üye “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
          Sugarworld sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Sugarworld Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sugarworld sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
5. Sugarworld.com.tr’ye verilen yetkiler
          Sugarworld herhangi bir zamanda Sugarworld sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
          Sugarworld sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sugarworld’un Sugarworld Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
          Kullanıcı adı ve Şifresi Web Sitesi tarafından Sugarworld Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Sugarworld Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Sugarworld Üyelerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
          Yıldızhan Gıda A.Ş., Sugarworld servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Sugarworld servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Sugarworld servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
          Sugarworld, Sugarworld Üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.  Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Sugarworld sorumlu tutulmayacaktır.
          Yıldızhan Gıda A.Ş., Sugarworld Üyeleri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir.  İçeriğini işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun bulmadığı yorumları yayımlamayabilir.
          Sugarworld kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
          Sugarworld, Sugarworld sistemi üzerinden sunduğu ürünlerin, Sugarworld sistemi bünyesinde bulundurduğu firmaların ve Sugarworld’un stok durumları ile sınırlıdır.
          Sugarworld, Sugarworld Üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Yıldızhan Gıda A.Ş. tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.  Yayınlanan bu bilgilerin başka Sugarworld Üyeleri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Sugarworld Üyesi, Yıldızhan Gıda A.Ş.’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
          Sugarworld, Sugarworld sisteminde satışa sunulan ürünlerinn veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir.
          Sugarworld, Sugarworld Üyelerinin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Sugarworld’un sorumlu olmadığını kabul eder.
          Sugarworld, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
          Sugarworld, Sugarworld Üyeliği gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.  Söz konusu Sugarworld sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
6. Ücretlendirme
Sugarworld, işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen “İlan Hizmetleri”, “Güvenli Ödeme Hizmeti” ve ek “hizmet”lerle ilgili “hizmet” ücretlerini ve ödeme koşullarını “Portal”ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Sugarworld, Sugarworld sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Sugarworld Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
7. Vergilendirme
Sugarworld Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yıldızhan Gıda A.Ş.’nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
8. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
Sugarworld Üyeleri Lokum sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Sugarworld sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
9. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği
Sugarworld Üyesi işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Sugarworld’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Sugarworld’un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Uygulanacak Hükümler
Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
12. Yürürlük
Sugarworld Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Sugarworld sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
13. Fesih
Sugarworld dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Sugarworld Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.
X